אודות Revolution

קיימות ושמירת הסביבה הן ממטרותינו העיקריות ב DGTL Revolution, ותמיד בראש מעיינינו. לצורך זה אנו מתאימים את התנהלותינו מהיסוד, הן בתכנון והפקת הפסטיבל והן בפעילותינו היומיומית.

לאורך השנה אנו מאתרים ומגייסים את מיטב החידושים הטכנולוגיים לטובת צמצום פסולת, הפחתת פליטה של פחמן דו-חמצני והעלאת מודעות ופעילות סביבתית בקרב באי הפסטיבל. אנו חולקים את הקידמה בכנות ובפתיחות, ולומדים תוך כדי כך.

 

הקשרים היסטוריים

מהפכות מביאות לשינויים מהותיים בתרבות, בכלכלה, בחברה ובפוליטיקה. מהפכות קטנות כגדולות מתרחשות סביבנו כל העת ורבות מהן מכות גלים בשלל רבדי החברה.

 

אנו משתמשים בגלים אלה על-מנת להפיץ בקרב אורחינו מודעות סביבתית ולעודד אותם לפעול למען היות ברת-קיימא. 

מהפכת הטבעונות, לדוגמא, העלתה באופן חסר תקדים את המודעות הגלובלית לגבי המחיר הסביבתי הכבד הכרוך בצריכת בשר ובתעשייה המספקת אותו.

 

ממודעות למעשים

ב DGTL Revolution אנו חוקרים צורות חשיבה חדשות, גישות חדשות לעיצוב ותמורות תרבותיות, ומציגים נושאים אלה בצורה שיתופית ומעוררת מחשבה. אנו דוגלים בשינוי דרך אינטראקציה ושואפים לא רק לחלום על פתרונות - אלא להציגם.